Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.12.2009

Hodnotiace a výberové kritéria dopytové projekty PO3 OPIS 11. november 2009