Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Fotogaléria

Národná konferencia OPIS, Bratislava

Späť na fotogalériu
 
Chvíle pred otvorením konferencie
Sála pre účastníkov je pripravená
Prvé okamihy
Účastníci národnej konferencie OPIS
Úvodné vystúpenie podpredsedu vlády SR  D. Čaploviča
S. Bourdy z DG Regio EK
Skúsenosti z Gécka - gen. riad. MOU D. Agourides
Tlačová konferencia - D. Čaplovič, S. Bourdy, Š. Adamec
P. Bojňanský - SORO OPIS pre médiá
Atmosféra a stretnutia účastníkov
Nielen informáciami sa človek živí
I. Ištvánffy - monitorovanie a hodnotenie
Blok skúseností a očakávaní
R. Křížová a PO 2 OPIS
Územná samospráva a jej očakávania - I. Zachariáš
Prednášajúci k PO 2 J. Dillinger, V. Beláňová a horizontálnej priorite IS L. Šimko
Prednášajúci za NSRR M.Sántai a  za ITAS J. Sabaka