Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Fotogaléria

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre vedomostnú spoločnosť 13.6.2013

Späť na fotogalériu