Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Fotogaléria

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013

Späť na fotogalériu
 
Alexander Synanides
Dušan Čaplovič
Dex Agourides
František Kohányi
Ivan Ištvánffy
István Zachariáš
Iveta Turčanová
Juraj Dillinger
Juraj Sabaka
Ľudovít Hamaš
Ladislav Šimko
Michal Sántai
Marcela Zubriczká
Pavol Tarina
Romana Křížová
Štefan Adamec
Viera Beláňová
Pavel Bojňanský