Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Elektronizácia služieb MPSVaR SR


Štúdia
Prílohač. 1
Prílohač. 2
Prílohač. 3 10362