Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 07.01.2014

Elektronické schránky podľa zákona o e-Governmente


d 1. januára 2014 sprístupnila NASES (Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby), organizácia Úradu vlády SR,  na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk  pilotnú prevádzku elektronických schránok podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.  Elektronické schránky sú vytvorené pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili k danému dátumu 18. rok života.

Prihlasovanie do elektronických schránok je podľa zákona o e-Governmente umožnené iba prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu – tzv. eID karty, vydanej po 1. decembri 2013. eID karta občana musí mať aktivovanú Online eID funkciu. Do elektronických schránok nie je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ako to bolo doposiaľ  na portáli www.slovensko.sk.

Elektronické schránky zriadené podľa zákona sú dostupné na stránke https://schranka1.slovensko.sk

Jedným z prvých využití elektronických schránok sú pre držiteľov eID kariet Elektronické služby Centrálnej ohlasovne sprístupnené Ministerstvom vnútra SR od 1. januára 2014. Služby Centrálnej ohlasovne sú dostupné na stránke https://portal.minv.sk v záložke Životné situácie.

Prevzaté z : Redakcia ÚPVS