Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 05.10.2016

Do 28. októbra 2016 sa môžete prihlásiť do súťaže o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie (Sharing and Reuse Awards)


Európska komisia 8. júla otvorila súťaž o ocenenia za zdieľanie a opätovné použitie (Sharing and Reuse Awards) pre orgány verejnej správy, ktoré úspešne vyvinuli a zdieľali IT riešenia s potenciálom širšieho opätovného použitia.

Prvá cena 15 000 EUR a druhá cena 10 000 EUR budú udelené víťazným tímom v každej z týchto štyroch kategórií: 

  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na cezhraničnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na vnútroštátnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce na vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na regionálnej úrovni
  • Úspešný prípad spolupráce sna vývoji a poskytovaní spoločných IT riešení na miestnej úrovni

Predložené riešenia posúdi hodnotiaci výbor zložený zo zástupcov inštitúcií EÚ. Riešenia, ktoré vyvinuli Európska komisia, Európsky parlament a Európska rada sú preto zo súťaže vylúčené. Termín na predloženie prihlášky je 28. október 2016.

Bližšie informácie a podmienky zapojenia sa do súťaže nájdete v priloženom dokumente:

pdfInformácie o súťaži (364 kB)