Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 26.06.2015

8.ročník konferencie iDEME OPIS 2015


ideme2015
 
            Včera sa v Bratislave uskutočnil už ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá bola venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bola prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli realizáciou projektov s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Názov konferencie bol preto tento rok modifikovaný na iDEME OPIS 2015. Podujatie zorganizovali občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS na ÚV SR. Spoluorganizátorom bolo DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR.
 
            Ako informoval prezident PPP Milan Ištván, organizátori vytvorili  vybraným poskytovateľom elektronických služieb priestor na ich odprezentovanie pred odbornou verejnosťou a médiami, aby zvýšili informovanosť verejnosti a podporili jej záujem využívať tieto nové služby verejnej správy. Špeciálnu pozornosť na podujatí venovali národnému projektu DCOM a elektronizácii služieb mesta Žilina. Na úrovni štátnej správy vybrali Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, Register adries, Národnú evidenciu vozidiel, elektronické služby rezortov práce a školstva.

IDEME
            Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov  Úradu vlády SR, ktorá je Riadiacim orgánom OPIS, prezentoval stav implementácie OPIS, jeho najvýznamnejšie prínosy pre spoločnosť, ale aj pripravovanú komunikačnú kampaň.
"Kľúčové medzníky máme za sebou. Máme legislatívu, referenčné registre, základnú infraštruktúru, občianske preukazy s čipom (eID), Ústredný portál verejnej správy, máme základné prístupové komponenty. Ten prvý krok, ktorý potrebujeme urobiť k tomu, aby tu elektronizácia začala fungovať, je už na nás všetkých. Veľmi záleží na oboch stranách, aby sme mali chuť začať využívať elektronické služby, ktoré už dnes štát ponúka," uviedol Kostolný.
Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) je dnes zazmluvnený na približne 113 % a čerpanie prostriedkov je na úrovni 72 %. "Tým nadkontrahovaním si vytvárame určitý vankúš na to, aby sme v prípade uplatnenia korekcií, respektíve nedočerpania projektov, dokázali efektívne využiť všetky zdroje, ktoré dnes v OPIS-e máme alokované," vysvetlil Kostolný.
Program je však stále zablokovaný pre zistenia európskych audítorov, čo podľa neho spôsobuje problémy v čerpaní a ukončovaní projektov. Za ďalšie riziko označil hroziace korekcie, teda peniaze, ktoré Brusel nemusí pre nezrovnalosti vo verejnom obstarávaní preplatiť.
Hlavným nositeľom elektronickej komunikácie a služieb je Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk. Vytvorené sú elektronické schránky, vydaných bolo viac ako 900.000 občianskych preukazov s čipom. Dostupných je dnes podľa Kostolného 424 elektronických služieb. Viaceré služby sa spúšťajú od júla a v najbližších dňoch odštartuje rozsiahla komunikačná kampaň, ktorá má ľudí motivovať k ich využívaniu.
Výsledkom operačného programu je tiež digitalizácia objektov, doteraz bolo zdigitalizovaných vyše 3,6 milióna objektov. Zo zdrojov určených na informatizáciu sa financuje aj prípravná fáza pokrytia Slovenska širokopásmovým internetom, ktoré by sa malo realizovať v novom programovom období.

Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti  MF SR, ktorá je sprostredkovateľským orgánom pre eGovernment projekty OPIS, zasa vyvrátil niektoré mýty a dezinformácie, ktoré sú o OPIS nesprávne prezentované v médiách.
            V samostatnom bloku prednášok bol predstavený manažment EŠIF – Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Veľký záujem bol najmä o prezentáciu nového informačného systému na manažment eurofondov ITMS2014+, ktorý prevádzkuje Centrálny koordinačný orgán (CKO) na Úrade vlády SR.
Obce a menšie mestá na Slovensku začnú už od júla postupne využívať elektronické služby samosprávy. Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorý je financovaný z eurofondov určených na informatizáciu spoločnosti, sa totiž po niekoľkých rokoch príprav blíži k záveru. Uviedli to jeho realizátori z DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) na konferencii iDEME OPIS 2015, ktorá sa dnes konala v Bratislave.
"Urobili sme kus dobrej roboty. Veľmi úspešne sa blížime k vrcholu a dovolím si už teraz povedať, že projekt splnil očakávania. Reakcie z obcí sú zatiaľ veľmi pozitívne, aplikácie, ktoré skúšame, fungujú zatiaľ veľmi dobre," zhodnotil vedúci oddelenia podpory zákazníkov v združení DEUS Rudolf Horváth.
Projekt sprístupní 138 elektronických služieb viac ako 1100 obciam a mestám prostredníctvom pripojenia na základné registre a informačné siete verejnej správy, čo by malo výrazne zjednodušiť život nielen občanom a podnikateľom, ale najmä pracovníkom obecných a mestských úradov pri nižšej administratívnej záťaži. Zároveň môžu vďaka nemu vybaviť svoje pracoviská informačnou technikou.
V súčasnosti je už podľa Horvátha vybudované moderné dátové centrum, otestované sú komunikačné a informačné služby, ale aj služby eGovernmentu. "Všetky služby sú dnes pripravené, naprogramované a sú vo fáze testovania na pilotných obciach. V krátkom období budú dostupné pre všetky obce, čím by sme začali záverečnú fázu spustenia celého projektu pre samosprávu," informoval.
Obce sú priamo napojené na informačné systémy štátu a rôzne zdroje dát, ku ktorým patria napríklad registre fyzických a právnických osôb či kataster nehnuteľností. V procese realizácie je ešte prepojenie na finančnú správu. K dispozícii budú mať tzv. zaručenú elektronickú pečať, ktorú si postupne zabezpečujú.
Ako Horváth zdôraznil, na investičných nákladoch projektu sa obce nepodieľajú. Do konca tohto roka budú mať navyše skúšobnú lehotu, počas ktorej nemusia nič platiť. "Na konci skúšobnej lehoty sa môžu rozhodnúť, či v projekte chcú pokračovať, a potom majú povinnosť prispievať na prevádzkové náklady vo výške jedného eura na obyvateľa za rok," priblížil.
Do projektu je aktuálne v rôznych fázach zapojených približne 1200 obcí oproti pôvodne plánovaným 1057. Môžu si tak splniť zákonnú povinnosť komunikovať s občanmi od 1. novembra 2016 elektronicky. Zvyšné obce z celkového počtu viac ako 2900 tak budú musieť urobiť cez vlastné projekty. Horváth avizoval ambíciu pokračovať v projekte aj po jeho skončení na jeseň, no očakáva, že potrvá asi dva alebo tri roky, kým sa do dátového centra zapoja ďalšie obce.

 
            Striebornými partnermi konferencie iDEME OPIS 2015 boli spoločnosti ALITER Technologies, AXASOFT a SAS Slovakia. Partnermi sú BiZZdesign, SEVITECH a CORAgeo. Mediálnymi a obsahovými partnermi boli Fórum pre komunikačné technológie, SITA, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA a Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica.
 
            Prezentácie z konferencie budú zverejnené na stránke www.ideme.net a ako video aj na www.youtube.com.