O nás

09.12.2020
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii organizuje Štátna komisia pre prevenciu korupcie Severného Macedónska dňa 9. decembra 2020 ...

Odbor prevencie korupcie

vznikol 1. júna 2017, kedy problematiku prevencie korupcie predseda vlády začlenil, ako svoju prioritu, do svojej priamej riadiacej pôsobnosti.

Odbor sa okrem štandardnej agendy spočívajúcej vo zvyšovaní povedomia zapája do riešenia ďalších úloh, ktoré smerujú k odhaľovaniu a odstraňovaniu príčin a podmienok vzniku a existencie korupcie, k zníženiu jej pravdepodobnosti, ako aj k odradzovaniu osôb od páchania trestných činov korupcie.

Ak prokurátorovi úradu špeciálnej prokuratúry položíte otázku, čo je to korupcia, odpovie vám, že je to niektorý z trestných činov vymenovaných v treťom diele ôsmej hlavy Trestného zákona. Zástupca mimovládnej organizácie vám povie, že je to zneužitie moci na osobné obohatenie. Ak začnete pátrať po vysvetlení tohto pojmu, narazíte aj na vysvetlenie, že tento pojem v našom právnom poriadku nie je presne definovaný. 

Ešte nejasnejšie odpovede dostanete, ak sa opýtate, čo všetko zahŕňa pojem prevencia korupcie. Policajt by vám možno odpovedal, že najlepšia prevencia je tvrdá represia. Ale je to skutočne tak? Zástupca mimovládnej organizácie by vám zrejme povedal, že je to kombinácia opatrení zabezpečujúcich transparentnosť, zodpovednosť a dobré vládnutie. Skúste hľadať na webe viac a zistíte, že aj keď množstvo autorov rozoberá najmä trestnoprávne aspekty korupčných trestných činov, nájsť ucelené systémové riešenia nie je až také jednoduché. Pri tejto definícii je to ako s manželkou poručíka Colomba, všetci o nej hovoria a nikto ju nevidel.