Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 17.10.2016

Podpora EÚ pre bezplatné wi-fi pripojenie v úradoch, knižniciach, či zdravotných strediskách


Európska komisia predstavila návrh nariadenia WIFI4EU, ktorého cieľom je podporiť subjekty ponúkajúce služby verejnosti a orgány verejnej správy pri bezplatnom poskytovaní lokálneho wi-fi pripojenia (napríklad v úradoch, knižniciach, zdravotných strediskách či na verejných priestranstvách). Opatrenie dopĺňa nový koncept univerzálnej služby obsiahnutý v návrhu Európskeho kódexu pre elektronické komunikácie, podľa ktorého má každý obyvateľ EÚ právo na prístup k internetovému pripojeniu, ktoré je cenovo dostupné a umožňuje plné zapojenie sa do digitálnej ekonomiky a spoločnosti. Navrhované opatrenie predstavuje jednoduchý finančný mechanizmus pre zriadenie miestnych bezdrôtových prístupových bodov wi-fi. Finančná podpora má byť vyhradená len pre tie miesta, kde ešte nie sú dostupné bezplatné verejné alebo súkromné prístupové body poskytujúce vysokorýchlostný internet.

Miestne bezdrôtové pripojenie bezplatne prístupné na frekventovaných miestach, kde sa stretáva veľa ľudí, môže priniesť výraznú pridanú hodnotu, keďže čas, ktorý strávia nečinne alebo čakaním, môžu využiť produktívne, oddýchnuť si alebo načerpať nové informácie. Okrem toho môžu takéto miestne bezdrôtové prístupové body uľahčiť prenos dát v rámci pokrytia ťažko prístupných miest.  Keďže používatelia môžu vďaka nim zostať pripojení aj na cestách a mimo svojich domovov, tieto body takisto zvýšia mobilitu, flexibilitu a záujem občanov o využívanie služieb, ktoré ponúkajú subjekty konajúce vo verejnom záujme, a občania si tak môžu lepšie rozvrhnúť svoj čas. Obmedzený dosah jednotlivých prístupových miest je zároveň zárukou, že takáto verejná služba nebude konkurovať komerčným ponukám, ale môže zohrávať dôležitú úlohu pri podpore využívania širokopásmového pripojenia a podporovať digitálnu gramotnosť.

O návrhu nariadenia WIFI4EU sa bude pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ rokovať v najbližších mesiacoch.