Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 31.03.2016

Otvorené verejné konzultácie Európskej komisie k DSM


Ministerstvo financií dáva do pozornosti možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom verejných konzultácií, ktoré otvára k jednotlivým témam DSM Európska komisia:

Otvorené konzultácie:

Úloha vydavateľov v hodnotovom reťazci autorských práv a „panorama výnimka“
Termín: 23/03/2016 - 15/06/2016

Hodnotenie Odporúčania Komisie 2009/396/EU o regulačnom zaobchádzaní s prepojovacími poplatkami v pevných a mobilných telefónnych sieťach v EÚ
Termín: 15/03/2016 - 07/06/2016

Budúce konzultácie:

Hodnotenie a revízia smernice o súkromí v elektronických komunikáciách
začiatok: marec 2016

Uzavreté konzultácie:

Verejno-súkromné partnerstvo o kybernetickej bezpečnosti
Termín: 18/12/2015 - 11/03/2016

Nový akčný plán pre eGovernment 2016-2020
Termín: 30/10/2015- 22/01/2016

Revízia smernice o satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii
Termín: 24/08/2015 – 16/11/2015

Hodnotenie a revízia regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby
Termín 11/09/2015 – 07/12/2015

Rýchlosť a kvalita internetu po roku 2020
Termín: 11/09/2015 - 07/12/2015

IKT štandardy
Termín: 23/09/2015 – 04/01/2016

Regulačné prostredie pre online platformy, cloud a dáta, hospodárstvo spoločného využívania zdrojov
Termín: 24/09/2015 – 30/12/2015

Geografické blokovanie
Termín: 24/09/2015-28/12/2015

Legislatívne návrhy na zníženie administratívneho bremena pre podnikateľov vyplývajúce z rôznych DPH režimov
Termín: 25/09/2015-18/12/2015