Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.06.2014

Informatizácia samosprávy – hlavná téma konferencie iDEME OPIS 2014


V bratislavskom hoteli Bôrik sa dnes koná 7.ročník odbornej konferencie iDEME OPIS 2014, venovanej informatizácii verejnej správy. Zúčastňuje sa jej 200 zástupcov verejného i komerčného sektora, ale aj neziskových organizácií. Konferenciu spoluorganizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Záštitu nad konferenciou prevzal vedúci Úradu vlády SR Igor Federič.
 
Konferenciu otvorili prezident PPP Milan Ištván a generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR Norbert Molnár.
 
Predpoludním sa účastníci venovali  informatizácii slovenských samospráv s podporou OPIS-u, efektívnej komunikácii verejnej správy s občanmi, ale aj aplikácii analytických nástrojov pre oblasť prevencie a detekcie podvodov. Atraktívne formy využívania elektronických služieb prezentovali zástupcovia Žilinského samosprávneho kraja a mesta Nové Zámky. Ako príklad uviedli možnosti monitorovania zjazdnosti a  údržby ciest  v kraji, ktoré sú prístupné cestujúcim priamo cez mobilné aplikácie. Druhým príkladom bolo využitie elektronických služieb v cestovnom ruchu. Opäť Žilinský samosprávny kraj ponúka  lyžiarom možnosť priamo cez aplikáciu v mobilnom telefóne získať  informácie o kvalite  bežkárskych tratí. Prednosta mestského úradu v Nových Zámkoch Peter Ágh apeloval na širšie a efektívnejšie využitie výhod projektov OPIS aj pre samosprávy a ľudí žijúcich priamo v mestách a dedinách Slovenska. Spomedzi účastníkov zaznel zaujímavý nápad o zhromažďovaní rozličných dát, napr. o spomínanej  zjazdnosti  ciest alebo aj o kultúrnych podujatiach , na jednom mieste  resp. cez jedinú spoločnú  mobilnú aplikáciu. Takáto iniciatíva by mohla  vzísť priamo z občianskej spoločnosti v spolupráci s odborníkmi, ktorí by nastavili parametre projektu podľa požiadaviek samotných obyvateľov.  Inšpiratívne boli aj  skúsenosti s informatizáciou na úrovni samosprávy zo zahraničia – z Nemecka či Rakúska.
 
V ďalšom predpoludňajšom bloku sú aktuálne predstavované  vízie využitia európskych štrukturálnych investičných fondov na info-komunikačné projekty v programovom období 2014-2020 s dôrazom na Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII).
 
Popoludní budú hlavnou témou národné projekty OPIS-u v oblasti elektronických služieb štátnej správy a digitalizácie národného kultúrneho dedičstva.  V eGovernment oblasti  to sú: Ústredný portál verejnej správy, projekty MV SR, Register adries a Elektronické služby katastra nehnuteľností – Mapový klient ZB GIS a  v oblasti digitalizácie:  Digitálne múzeum, ktorý realizuje Múzeum SNP v Banskej Bystrici, a Digitálna knižnica a digitálny archív, ktorý realizuje SNK Martin.

 
Fotogaléria