Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

15. Zasadnutie Monitorovacieho výboru MV VE


Zápisnica

Prezenčné listiny


19594