Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 26.05.2016

Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Zoznam schválených Žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

pdfZoznam ŽoNFP schválené (76 kB) - k 26.5.2016

pdfZoznam ŽoNFP schválené (75 kB) - k 1.4.2016

pdfZoznam ŽoNFP schválené (69 kB) - k 1.3.2016

pdfZoznam ŽoNFP_schválené_(63 kB) - k 8.2.2016


Publikované: 08.02.2016 / Aktualizované : 26.05.2016