Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 13.02.2014

V priestoroch Kina Lumière vzniklo excelentné digitalizačné pracovisko


Na konci minulého roka sa v priestoroch Kina Lumière v Bratislave, ktoré prevádzkuje Slovenský  filmový ústav (SFÚ), skončila výstavba digitalizačného pracoviska, určeného na digitalizáciu audiovizuálneho dedičstva. Na výročnej tlačovej konferencii ústavu dňa 11. februára 2014 o tom informoval Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. Digitalizačné pracovisko v suterénne objektu je súčasťou projektu Digitálna audiovízia z prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR.

Podľa slov generálneho riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého sa po kompletnom vybavení potrebnými technológiami na digitalizáciu v pracoviskuspustí v priebehu prvého štvrťroka 2014 pilotná prevádzka. Cieľom projektu je zdigitalizovať minimálne 1 000 filmových objektov, ktorých zoznam je momentálne v procese pripomienkovania. Celý projekt realizujú dve inštitúcie – Slovenský filmový ústav (SFÚ) a Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS). Zatiaľ čo SFÚ sa v minulom roku sústredil na vybudovanie digitalizačného pracoviska a tvorbu tzv. metadátových databáz k dielam, RTVS využila existujúce digitalizačné pracovisko v budove Slovenského rozhlasu a ku koncu roka mala zdigitalizovaných celkom 34 517 záznamov, prevažne zvukového charakteru, z celkového plánovaného počtu 57 700. Figuruje medzi nimi napríklad najstaršia zachovalá rozhlasová rozprávka O troch čiernych labutiach z roku 1954, ale napríklad aj čítanie na pokračovanie Červené víno Františka Hečka v podaní Dušana Jamricha, Drak sa vracia od Dobroslava Chrobáka,  Ostro sledované vlaky Bohumila Hrabala v podaní Ladislava Chudíka či dramatizované Prútené kreslá Dominika Tatarku. Za zmienku stoja aj dramatizované hry Baudolino Umberta Eca a Muchy v zime Dušana Dušeka, ktoré boli ocenené aj v zahraničí. Vo finančnom vyjadrení ide o projekt, ktorého výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 22,5 mil. eur.

Digitálna audiovízia vytvorí základ pre systematické narábanie so zdigitalizovanými audiovizuálnymi dielami pre edukačné, vedecko-výskumné, ale i osvetové zámery. Vybudovaním digitalizačného pracoviska a jeho vybavením modernými technológiami SFÚ získa technické, technologické a personálne zázemie pre konverziu filmových titulov do digitálnych formátov, ktorá je v čase digitálneho kina a televízneho vysielania vo vysokom rozlíšení nevyhnutná. Zároveň získa nové možnosti sprístupňovania svojich zbierok adekvátne k súčasným moderným technológiám. V neposlednom rade sa vďaka finančným prostriedkom z OPIS-u zachráni vybratá časť diel pred jeho mechanickým poškodením či inou deštrukciou. Svojím rozsahom ide o jedinečný projekt v celom európskom regióne.
 
Zdroj : SFÚ