Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 06.12.2012

V novom čísle EUROREPORTPLUS sa písalo o informatizácii [PDF]


Tento týždeň vychádza nové číslo časopisu Euroreportplus, ktorý sa okrem iných tém venuje detailnejšie aj informatizácii spoločnosti. V rozhovore s generálnym riaditeľom sekcie Riadiaci orgán Operačný  program Informatizácia spoločnosti (OPIS) na Úrade vlády SR Norbertom Molnárom sa čitatelia môžu dozvedieť aktuálne informácie o stave implementácie OPIS. Ako informuje Norbert Molnár, aktuálna hodnota čerpania finančných prostriedkov za Operačný program Informatizácia spoločnosti dosiahla 184,8 miliónov EUR, čo predstavuje 22% z celkovej finančnej alokácie. Na porovnanie v apríli 2012, pred jeho nástupom do funkcie, toto číslo predstavovalo len niečo cez 10%. Celkovo sa dnes implementuje v rámci prioritnej osi 1 a 2 spolu 38 projektov, z toho 32 národných projektov. Prijímateľmi sú najmä ústredné orgány štátnej správy a tiež úrady samosprávnych krajov. V Euroreporteplus nájdete ich kompletný zoznam a podrobnejšie informácie.