Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.01.2016

UKB ukončila národný projekt Digitálne pramene


(TASR) - Univerzitná knižnica v Bratislave (UKB) ukončila národný projekt "Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu". Stál 6,8 milióna eur a bol spolufinancovaný z eurofondov. Informovala o tom dnes Aneta Bartková z UKB.
      Cieľom projektu je podľa jej slov plošný zber, spracovanie, sprístupnenie a dlhodobá archivácia slovacikálnych webových publikácií a pôvodného elektronického e-Born obsahu. "Projekt zbiera a archivuje dokumenty, ktoré vznikli primárne ako virtuálne objekty – webové stránky, pôvodné elektronické publikácie, periodiká a artefakty – e-Born digitálne pramene," uvádza UKB.
      Projekt podľa nej umožnil zaradenie Slovenska medzi vyspelé európske krajiny, ktoré určujú rozvoj v oblasti dlhodobej archivácie elektronických dokumentov. UKB informuje, že v súčasnosti sa začína "rutinná prevádzka projektu". Verejnosti ponúka možnosť podieľať sa na záchrane slovenského kultúrneho dedičstva v digitálnej forme. "Autori, kurátori, redaktori a tvorcovia digitálneho obsahu majú príležitosť navrhnúť a uskutočniť archiváciu svojich dát," doplnila UKB.