Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 14.04.2016

Účastníci DSM RoadShow vidia investície do IT ako prínos do firmy


(TASR) - Viac ako 320 účastníkov podujatia DSM RoadShow v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach, Poprade a Žiline prejavilo záujem o problematiku Jednotného digitálneho trhu a Digitálnej transformácie firiem.
      IT Asociácia Slovenska spolu s partnermi priniesla do regiónov celého Slovenska podujatie, počas ktorého si účastníci mohli vypočuť nielen prezentácie predstaviteľov zastúpenia Európskej komisie, Ministerstva financií a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o problematike Jednotného digitálneho trhu a stratégiách Inteligentného priemyslu, no zároveň si vypočuť aj konkrétne príklady digitálnej transformácie firiem a ďalších riešení od partnerov podujatia.
      "Podľa prieskumu, ktorý sme uskutočnili spolu s týždenníkom Trend a agentúrou GfK exkluzívne pre konferenciu Infotrendy 2016 pred podujatím DSM Road Show vyplynulo, že takmer dve pätiny (38 %) manažérov slovenských firiem doposiaľ vôbec nepočulo o jednotnom európskom digitálnom trhu a až 58 % respondentov síce o stratégii nazvanej Digital Single Market niečo započulo alebo čítalo, detaily však nepoznajú a na tieto zmeny svoje firmy nepripravujú," povedal Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska.
      "Na základe nášho vlastného dotazníka, ktorý po ukončení programu našich podujatí vyplnila viac ako polovica účastníkov DSM RoadShow, sme zistili, že ľudia, ktorí si vypočuli naše a partnerské prezentácie, vidia už v Jednotnom digitálnom trhu ako aj Inteligentnom priemysle skôr príležitosť ako hrozbu. Aj keď iba približne 20 % využíva granty či fondy ako systém financovania, 80 % však o to má záujem. Takmer 70 % z opýtaných vidí investície do digitálnych technológií ako jednoznačný prínos pre svoju spoločnosť a kým využívanie cloudových služieb je dnes ešte skôr vo firmách výnimkou, po prezentáciách DSM RoadShow je cloud stredobodom záujmu riaditeľov a manažérov firiem.
      Cieľom iniciatívy jednotného digitálneho trhu je zjednodušiť online obchodovanie v členských krajinách Európskej únie. Komisia chce v tejto súvislosti sprehľadniť systém DPH, modernizovať autorské právo a zvýšiť ochranu osobných údajov na webe. Zároveň sa snaží zrušiť roamingové poplatky, geografické obmedzenia pri poskytovaní niektorých služieb či obsahu, skresať doručovateľské poplatky a zrýchliť mobilný internet. Vo výsledku by tak malo vzniknúť prostredie, kde by mal byť predaj cez internet do celej únie rovnako jednoduchý ako predaj na Slovensku.
      Jednotný digitálny trh prinesie slovenským firmám nové príležitosti. Ľahší prístup na obrovský trh EÚ tiež zlepší šance pre podnikanie firmám, ktorým bol doteraz miestny trh primalý. Jednotný digitálny trh a zvyšovanie inteligencie podnikov však predstavujú pre firmy, obzvlášť z malej krajiny akou je Slovensko, aj reálne hrozby.
      "Aj po ukončení našej DSM RoadShow sme si stále vedomí, že pre množstvo ľudí, ako aj kompetentných zástupcov sa zdá byť rok 2020 príliš vzdialený, avšak nie je tomu tak. Ako tomu býva pri všetkých veľkých zmenách, tí, ktorí sú na zmenu pripravení, majú v rukách skutočnú výhodu a v IT Asociácii Slovenska sme si istí, že práve pripravenosť nielen našich firiem, ale aj verejnej správy, vzdelávacieho systému a ďalších komponentov štátnej správy môže dať malému národu ako je náš skutočnú konkurenčnú výhodu oproti susedným krajinám. Vyspelé krajiny ako Spojené štáty či Veľká Británia sú totiž pripravené úž dlhšiu dobu," konštatuje Lelovský.