Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 14.06.2013

RO OPIS daroval spoločne najvzácnejšiu tekutinu


Kolektív  Riadiaceho orgánu Operačného programu Informatizácia spoločnosti daroval v rámci Svetového dňa krvi  vzácnu tekutinu, ktorá zachraňuje ľudské životy. Mobilná transfúzna jednotka prišla za nami na Úrad vlády SR v piatok 14. júna, kde sa darcovstvo stalo už tradíciou.
Želáme všetkým, ktorí  tú „našu“ krv dostanú, aby v prvom rade pomohla a sľubujeme, že to nebolo naposledy. Na Úrad vlády SR príde mobilná transfúzna jednotka opäť o tri mesiace. A RO OPIS nebude chýbať!
Fotogaléria