Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 15.12.2015

Prvé návrhy digitálneho jednotného trhu (DSM) zverejnené Európskou komisiou


V oblasti digitálnych zmluvných pravidiel Komisia 9.12.2015 prijala dva legislatívne návrhy: jeden týkajúci sa dodávania digitálneho obsahu (napr. streamovanie hudby) a druhý predaja tovaru cez internet (napr. nákup oblečenia cez internet).
Komisia navyše predstavila svoju víziu moderného rámca autorských práv v EÚ, ktorá má Európanom umožniť vziať si online obsah na cesty. Európania cestujúci po EÚ bývajú v súčasnosti odrezaní od online služieb poskytujúcich filmy, športové prenosy, hudbu, elektronické knihy či hry, za ktoré si v domovskej krajine zaplatili. Návrh nariadenia o cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb rieši tieto obmedzenia, aby si občania EÚ mohli vziať doma zakúpený digitálny obsah aj na cesty. Očakáva sa, že nové spotrebiteľské právo cezhraničnej prenosnosti v EÚ začne platiť v roku 2017. Keďže ide o návrh nariadenia, po prijatí bude priamo uplatniteľný vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.