Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.05.2015

Písomné vyzvania PO2 OPIS


Dňa 4. mája 2015 Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS PO2 zverejnil písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu nasledovných národných projektov:
• "Digitálne pramene - Webharvesting a archivácia e-Born obsahu";
• "Digitalizácia a multimediálne prezentačné produkty Národného osvetového centra".
 
Viac informácií nájdete TU.