Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 19.08.2011

Oznámenie o pripravovanej výzve pre dopytovo orientované projekty prioritnej osi 2 OPIS