Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 27.05.2015

OPIS VIDEO NEWS č.1/2015


OPIS VIDEO NEWS, elektronický video news letter o Operačnom programe Informatizácia spoločnosti č.1/2015

https://youtu.be/tC3SavAUQ4A