Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.05.2015

OPIS Príklady dobrej praxe


Príklady dobrej praxe . Ide o úspešne implementované projekty v rámci Operačných programov zo súčasného programového obdobia 2007 – 2013 .
Prijímateľom, ktorí získali nenávratný finančný príspevok, sa podarilo tieto prostriedky naplno využiť a výsledkom sú projekty, ktoré výrazne prispeli k zlepšeniu podmienok v danej oblasti .  Sú to europrojekty ktoré  sú zároveň inšpiráciou ako sa dajú realizovať projekty.
OPIS_Príklady