Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 11.06.2013

OPIS popoludnie na konferencii iDEME


Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti  dnes prezentoval ďalší progres v oblasti informatizácie spoločnosti. V rámci konferencie iDEME  Bratislava ´13, určenej predovšetkým pre zástupcov samospráv, bolo popoludnie tematicky zamerané nielen na sprostredkovanie posledných aktuálnych informácií, ale aj konkrétnych výstupoch projektov financovaných z tohto operačného programu.

Generálny riaditeľ RO OPIS Norbert Molnár vo svojom príspevku zdôraznil prínos jednotlivých projektov pre bežných obyvateľov, ako sú napr. elektronická identifikačná karta, elektronické služby pre osvedčenie evidencie vozidiel či register fyzických adries a osôb, ktoré  odstránia zbytočné behanie po úradoch a nesmierne uľahčia, zjednodušia a najmä zrýchlia aj prácu samotných úradov. Po spustení všetkých elektronických služieb by sa časová úspora u každého obyvateľa mala prejaviť v podobe niekoľkých hodín ročne.

Na konferencii opäť rezonovalo, že pomalý postup v implementácii projektov spôsobujú najmä zložité procesy v systéme verejného obstarávania a nedostatočné projektové riadenie. „Systém kvalitného a transparentného čerpania finančných prostriedkov EÚ je síce náročný, ale vzhľadom na finančné objemy, ktoré ako krajina od Európskej únie získavame je dôležité, aby bol zrealizovaný správne a nespochybniteľne,“ deklaruje riaditeľ Molnár. V rámci diskusie zdôraznil Norbert Molnár celkovú výšku pomoci EÚ prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti pre Slovensko. „Nejde tu v prvom rade o peniaze. Ide tu o možnosti, príležitosti a benefity, ktoré pocíti každý jeden obyvateľ našej krajiny vo svojom bežnom občianskom živote,“ dodal.
 
V rámci OPIS popoludnia konferencie iDEME (informatizácia až po dediny a mestá) predstavili detailnejšie jednotlivé projekty aj zástupcovia sprostredkovateľských orgánov – z ministerstva financií generálny riaditeľ Pavel Bojňanský a ministerstva kultúry generálny riaditeľ Jaroslav Mendel a konkrétni realizátori projektov. Pre zástupcov miest a obcí a ich partnerov boli podstatnými najmä novinky v implementácii projektov dotýkajúcich sa samosprávy.  Obce ťažiace z cestovného ruchu zaujali informácie týkajúce sa digitalizácie nášho kultúrneho dedičstva a ich potenciálne využitie práve v tejto oblasti.

Panelová diskusia poukázala na konkrétne služby, ktoré bude môcť využiť každý obyvateľ našej krajiny po ukončení projektov. Pôjde napríklad o  20 služieb z oblasti sociálnej a rodinnej politiky, ako sú žiadosť o sociálnu dávku, rodinné prídavky a pod., dátové schránky slúžiace na výmenu elektronických dokumentov medzi občanom a úradmi. Všetky elektronické služby budú tak šetriť občanom nielen peniaze, ale predovšetkým čas. V závere panelovej diskusie ešte riaditeľ Molnár dodal, že momentálne sme stále ešte v štádiu tvorby registrov a  kľúčových prvkov eGovernmentu, po ktorom nasleduje spustenie samotných elektronických služieb pre obyvateľov. Aby verejnosť bola informovaná ako a kde tieto služby správne využívať, pripravuje RO OPIS kampaň publicity, prostredníctvom ktorej jednoduchým spôsobom túto oblasť priblíži všetkým cieľovým skupinám.