Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 09.05.2013

Odborný seminár o verejnom obstarávaní


Riadiaci orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti pripravil pre svojich prijímateľov odborný seminár zameraný na procesy vo verejnom obstarávaní.  Lektori sa budú  zaoberať nielen významom kontroly ex ante a ex post, ale upozornia aj na najčastejšie chyby, ktoré  sa pri obstarávaní  vyskytujú. Účastníkom seminára budú predstavené aj podstatné zmeny v zákone o verejnom obstarávaní po 1. apríli 2013 a pripravené sú aj vzorovo vypracované súťažné podklady. V popoludňajších hodinách budú mať koncoví prijímatelia možnosť konzultovať technické špecifikácie s odborníkmi z odboru verejného obstarávania z Úradu vlády SR a s metodikmi Úradu pre verejné obstarávanie. Seminár sa uskutoční v pondelok 13. mája 2013 v priestoroch Miestodržiteľského paláca v Bratislave.