Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 28.11.2013

Nový „čipový občiansky preukaz" už od pondelka


Ministerstvo vnútra SR bude od pondelka 2.12.2013  vydávať nové občianske preukazy s čipom, tzv. eID. Ide o výstup z projektu Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Občania tak budú môcť postupne začať využívať nastupujúce elektronické služby.

Aby bolo možné využívať všetky funkcie eID, je potrebné pri podávaní žiadosti o vydanie nového preukazu požiadať aj o aktiváciu čipu. Občan tak získa osobný bezpečnostný kód spolu s certifikátom, ktorým sa mu umožní zriadenie zaručeného elektronického podpisu. Práve ten bude slúžiť napríklad na podávanie daňových priznaní prostredníctvom webu, komunikáciu s poisťovňami, ale aj pri prepisoch osobných motorových vozidiel. K novému eID dostane každý aj špeciálnu čítačku na spomínaný čip. Nový preukaz bude slúžiť aj na vstup do dátových schránok, ktoré bude mať po novom roku vygenerované každý občan. Do tejto schránky mu budú v budúcnosti doručované napríklad písomnosti zo súdu, úradov a nebude možné spochybniť ich doručenie, ako sa to často stáva v súčasnosti.

Preukazy sa nebudú vymieňať plošne a ani ich výmena nebude povinná, avšak, kto chce začať používať internetové prostredie na komunikáciu s rozličnými úradmi a šetriť tak svoj čas, bez nového eID sa už nezaobíde.
Fotogaléria