Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.04.2015

Národný projekt: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR


Národný projekt: Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR
zverejnenie písomného vyzvania - 16.04.2015
uzávierka písomného vyzvania - 17.07.2015
 
Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR", kód: OPIS-2015/1.1/78-NP. Projekt má prispieť k zefektívneniu verejnej správy a zvýšeniu spokojnosti občanov s jej fungovaním na centrálnej úrovni.
 
Cieľom projektu „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR“ je vybudovať celorezortnú integračnú platformu ministerstva spravodlivosti. Tá vygeneruje v budúcnosti veľké časové úspory pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti budujú. Projektom sa zjednoduší realizácia všetkých procesov rezortu spravodlivosti a zefektívni sa prevádzka informačných systémov, vďaka ktorým sa budú bezpečnejšie prihlasovať špecializovaní používatelia (ako sú notári, advokáti, exekútori a pod.) a zamestnanci verejnej správy do systémov v správe ministerstva.
 
Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 27 134 580 EUR.
Dátum uzávierky písomného vyzvania na národný projekt je 17.07.2015. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.ska www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.