Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 29.09.2014

Metodické usmernenia k ukončovaniu projektov OPIS


Ministerstvo financií SR vydalo Usmernenie č. 11/2014 k projetkom PO1:

"Usmernenie SORO OPIS k ukončovaniu projektov OPIS v rámci programového obdobia 2007 - 2013".

Ministerstvo kultúry SR vydalo usmernenie k projetkom PO2:

"Metodické usmernenie Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom k ukončovaniu projektov prioritnej osi 2 OPIS v rámci programového obdobia 2007 - 2013".