Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 23.07.2015

Mesto elektronizuje 80 služieb pre občanov a podnikateľov


Košice 23. júla (TASR) – Mesto Košice v súčasnosti elektronizuje približne 80 služieb pre občanov a podnikateľov. Cieľom je, aby sa občania dostali k elektronickým službám samosprávy a komunikácii s ňou ľahšie. Projekt realizuje mesto v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je viac ako 1,826 milióna eur, oprávnené výdavky projektu sú vy...še 1,922 eur.
Ako dnes uviedol projektový manažér za mesto Košice Radoslav Derka, projekt prinesie zavedenie online systému. Tento zvýši kvalitu, efektivitu a prístupnosť služieb mesta a mestských častí pre verejnosť a odbúra zbytočnú byrokraciu. Ide o prvý krok k tomu, aby mesto postupne umožnilo občanom a podnikateľom vybaviť akúkoľvek úradnú komunikáciu z pohodlia domova alebo kancelárie. Systém bude v pilotnej prevádzke prístupný od septembra 2015.
Projekt modernizuje a zefektívňuje procesy na magistráte a úradoch mestských častí, pripravuje tiež prostredie pre „bezpapierový" úrad.