Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 04.09.2014

"Ľudské" klamstvá Lukáša Milana v Plus 7 dní


Je veľmi populárne používať slovné spojenie "v ľudskej reči" všade tam, kde chýbajú fakty a nedajú sa overiť argumenty. Najnovšie sa k tomu uchýlil novinár, ktorého profesionálnou povinnosťou je práve dbať na fakty, oficiálne dokumenty, vyjadrenia a stanoviská všetkých strán , ktorých sa konkrétna téma týka.

Vo svojom článku v týždenníku Plus 7 dní zo 4. septembra 2014 na str. 26 - 27 už titulkom "Stop za kradnutie?" navodzuje svoj vlastný výmysel, ktorý s oficiálnym konštatovaním Európskej komisie v súvislosti s pozastavením financovania troch operačných programov nemá nič spoločné. Pozastavenie eurofondov, ktoré nie je ojedinelým javom v krajinách, ktorým sú poskytované, ho "inšpiroval" k vyjadreniam, ktoré nemôžeme nazvať inak ako klamstvami, účelovými vykonštruovanými polopravdami a zavádzaním čitateľov.

Na základe faktov konštatujeme, že:

- nie je pravda, "že všetky peniaze určené na digitálne projekty na Slovensku Európska únia nepreplatí".

- nie je pravda, že "Úrad vlády SR sám sebe za problémové projekty navrhuje trest - škrtnutie 80 miliónov eur z eurofondov. Tie zaplatí zo štátneho rozpočtu".

- nie je pravda, že "Walter Deffaa v liste píše, že slovenskí kontrolóri si pri týchto projektoch nevšimli obchádzanie zákona o verejnom obstarávaní a umožnili zapojiť sa do tendrov aj podnikateľom, ktorí nespĺňali základné podmienky."

Pravdou je, že Európska komisia sa domnieva, že závažné nedostatky ovplyvňujú overovania vykonávané riadiacim orgánom a jeho sprostredkovateľskými orgánmi, a preto využila v zmysle čl. 92 nariadenia ES č.1083/2006 možnosť na pozastavenie preplácanie platieb. Vôbec to neznamená, že "definitívne nepreplatí všetky peniaze určené na digitálne europrojekty", ako tvrdí autor článku.

V liste Waltera Deffaa, generálneho riaditeľa DG Regional Policy zo dňa 12.8.2014, sa ďalej píše: "podľa čl. 91 ods.2 nariadenia (ES) číslo 1083/2006 sa prerušenie ukončí hneď, ako sa komisia na základe informácií poskytnutých slovenskými orgánmi presvedčí, že vnútroštátne orgány prijali všetky potrebné opatrenia na nápravu situácie." Nie je v ňom ani zmienka o "slepých slovenských kontrolóroch ochotných podpísať aj čistý papier", "obchádzaní zákona o verejnom obstarávaní" či "preferovaní podnikateľov nespĺňajúcich podmienky účasti v tendroch".

Pravdou je aj fakt, že úrad vlády, v ktorom sídli Riadiaci orgán OPIS, vylepšuje svoju riadiacu metodiku v zmysle požiadaviek EK tak, aby sa odstránením pochybností a primeraním uistením orgánov auditu Európska komisie platby odblokovali už v októbri tohto roku. Napríklad sa opätovne vykonávajú kontroly verejných obstarávaní i kontroly na mieste, bola vypracovaná a prijatá nová metodika ukončenia projektov s dôrazom na oprávnenosť výdavkov. Prijali sa aj ďalšie opatrenia, ktoré boli konzultované s orgánmi auditu na Slovensku (MF SR) i orgánom auditu EK tak, aby k podobným nedostatkom v budúcnosti už nedochádzalo.

V neposlednom rade pravdou je aj skutočnosť, že p. Lukáš Milan si od úradu vlády vyžiadal dňa 28.8.2014 odpovede na svoje otázky, ktoré mu boli vzápätí zodpovedané, avšak on nepoužil v článku ani jednu z nich. Asi zabudol. Veď zabúdať je tiež "ľudské".

Riadiaci orgán OPIS, Úrad vlády SR