Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 22.10.2014

Každá fotka má svoj príbeh – pomôžme ho odhaliť


Každý z nás sa môže stať  súčasťou histórie fotografií či malieb. V rámci digitalizácie nášho národného a kultúrneho dedičstva pripravila Slovenská národná galéria projekt pod názvom Príbehy umenia SNG.  Ide o zaujímavý nápad, ako sa okrem výpovedí autorov či vlastníkov diel možno priblížiť čo najviac k udalostiam,  počas ktorých fotografie alebo maľby vznikli, a dodať im tak iný,  ľudský rozmer.

Na internetovej stránke www.webumenia.sk si už všetci môžeme pozrieť viac ako 18 tisíc zdigitalizovaných diel, medzi ktorými sú aj fotografie či  maľby. A práve pri ich  prezeraní sa môže stať, že niekoho alebo niečo na nich spoznáme, alebo si spomenieme, za akých okolností diela vznikli. Priamo na stránke pomocou špeciálneho  formulára tak k fotkám alebo maľbám môžeme  napísať svoj príbeh. Autorov najzaujímavejších informácií galéria skontaktuje a ich príbehy sa môžu stať súčasťou dokumentu. Príbehy a informácie môžeme  zasielať až do 16.novembra 2014.

Projekt je súčasťou digitalizácie kultúrneho umenia prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR. V rámci tejto prioritnej osi bude celkovo zdigitalizovaných 100 100 diel výtvarného umenia.
 
OPIS
Úrad vlády SR