Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.04.2015

JARNÁ ITAPA 2015


ITAPA
Jarná ITAPA 2015
Miesto:Hotel Bôrik, Bratislava
Dátum21.05.2015

Medzinárodný kongres ITAPA, zameraný na Informačné technológie a verejnú správu,  je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá eGovernmentom.  Tohoročná ITAPA, zameraná na finále OPIS a jednotný digitálny trh, sa uskutoční vo štvrtok, 21.5.2015 od 8.30 v hoteli Bôrik v Bratislave pod záštitou predsedu Národnej rady SR a Digitálneho lídra SR Petra Pellegriniho. V programe vystúpi aj generálny riaditeľ sekcie operačných programov Úradu vlády SR Peter Kostolný, ktorý predstaví  finálnu  fázu realizácie operačného programu OPIS.
 
Súčasťou konferencie bude aj Záverečná konferencia projektov ÚPVS realizovaných NASES, na ktorej  generálny riaditeľ NASESu Rastislav Janota spolu s Jurajom Šitinom, zástupcom generálneho riaditeľa NASESu  predstavia projekty Ústredného portálu verejnej správy, jeho fungovanie aj smerovanie v budúcnosti.

Program :

ITAPA PROGRAM
O kongrese ITAPA
Medzinárodný kongres ITAPA(Informačné technológie a verejná správa) je od roku 2002 najvýznamnejším, najznámejším a najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sa zaoberá informatizáciou verejnej správy (eGovernmentom). 

Hlavné témy ITAPA:

Stratégia pre eGovernment
·  Stratégia pre eGovernment na medzinárodnej úrovni, najnovšie trendy a skúsenosti
·  Stratégia pre eGovernment na Slovensku, realizácia a plnenie úloh
·  Stratégia pre eGovernment v rámci inštitúcie, regiónu, mesta, obce (nadväznosť na vlastné strategické dokumenty a rozvojový plán, nadväznosť na vlastné rozvojové priority, ekonomický rozvoj, zvyšovanie kvality života v regióne, meste, obci prostredníctvom podpory a využívania informačných a komunikačných technológií - IKT)
·  Legislatíva a štandardy pre eGovernment
Implementácia eGovernment vo verejnej správe na všetkých úrovniach
·  Elektronická komunikácia a jej zjednocovanie (elektronická komunikácia v rámci úradu, ako aj s občanmi, interaktívne www služby pre občanov, podnikateľov, identifikácia)
·  Prezentácia inštitúcie, regiónu, mesta, obce na Internete, manažment a poskytovanie informácií prostredníctvom www stránky, prínosy pre propagáciu, marketingové využitie www prezentácie pre rozvoj turizmu a ďalšie praktické skúsenosti
·  Elektronické vzdelávanie a tréning – jeho využívanie pre tradičnom školstve
·  eGovernment projekty - Informačné systémy, aplikácie a online služby
·  Elektronické zdravotníctvo, eHealth, skúsenosti s využívaním el. aplikácií a IS v zdravotníctve
·  Geografické informačné systémy (register priestorových informácií, budovanie a využívanie priestorových údajov, mapové služby, aplikácie a nadstavby) 
·  Skúsenosti so zapojením a účasťou samospráv (regiónov, miest, obcí) v medzinárodných projektoch
·  Skúsenosti s využívaním Open Source systémov, riešenia založené na otvorených štandardoch
Kongres sa každoročne môže pochváliť záštitou najvyšších štátnych predstaviteľov, vysokou účasťou a kvalitným programom. Našimi reklamnými partnermi sú už tradične najdôležitejšie IT firmy na Slovensku.

Na pôde kongresu stretnete:
·  Hlavných radcov
·  Generálnych riaditeľov pre informatiku
·  Riaditeľov sekcie IT v rámci ministerstiev
·  Riaditeľov odboru informatiky
·  Poslancov NR SR
·  Primátorov
·  Prednostov
·  Predsedov významných štátnych inštitúcií
·  Zástupcov akademickej obce
·  Predstaviteľov najdôležitejších slovenských firiem
Prínosy podujatia
·  ITAPA zvyšuje informovanosť o informačných technológiách
·  ITAPA predstavuje najnovšie trendy, projekty a riešenia eGovernmentu z celého sveta
·  ITAPA predstavuje priestor pre kľúčových hráčov politickej a odbornej sféry na stretnutia, výmenu poznatkov a skúseností
·  ITAPA podporuje a oceňuje najlepšie eGovernment projekty
Na predchádzajúcich ročníkoch bolo prezentovaných celkovo 26 zahraničných krajín:
Arménsko, Česká republika, Dánsko, Chorvátsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Izrael, Kanada, Nemecko,  Macedónsko, Maďarsko, Peru, Poľsko, Rakúsko, Ruská federácia, Slovinsko, Spojené štáty americké, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taiwan, Taliansko, Turecko, Veľká Británia.
Účastníci kongresu
Medzinárodný kongres ITAPA každoročne navštívi cca 600 delegátov a 40 predstaviteľov médií.