Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 26.04.2016

Informácia o sprístupnení nového katalógu stavebných blokov Nástroja na prepájanie Európy (CEF)


EK  sprístupnila nový CEF Digital portál, ktorý obsahuje katalóg stavebných blokov Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Táto prvá verzia portálu vytvára centrálny prístup k nástrojom a informáciám týkajúcich sa stavebných blokov. Poskytuje informácie o infraštruktúrach digitálnych služieb (DSI), ktoré uľahčujú cezhraničné poskytovanie digitálnych verejných služieb. Môžete zistiť, ako stavebné bloky fungujú a získate prístup k softvéru a službám ktoré umožnia ich úspešné opätovné používanie tak v národných riešeniach (napríklad stavebný blok elektronický preklad), ako aj pri implementácii cezhraničných služieb (napr. stavebné bloky eID, elektronický podpis..). Pozrite si aj videá z úvodnej kampane Connecting Europe .

Na portáli, je každý stavebný blok (eDoručovanie, eID, elektronická fakturácia, elektronický podpis a elektronický preklad) vysvetlený v štyroch krokoch (úvod;  ako funguje – špecifické príklady použitia;  zdroje – technické špecifikácie a sample softvér, kolaboratívny priestor). Druhá verzia portálu bude zverejnená koncom júna 2016 a umožní posilniť spoluprácu medzi užívateľmi a účinné riadenie informácií o projektoch a rôznych iniciatívach, bude zahŕňať rôzne spoločné priestory a prístup k platforme, v závislosti od skupiny používateľov a zabezpečí výmenu informácií. 

Poznámka: táto prvá verzia zatiaľ nie je určená pre mobilné zariadenia, odporúča sa použitie internetového prehliadača.