Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 09.11.2011

Európska komisia schválila Výročnú Správu o vykonávaní OPIS za rok 2010


Dňa 22. septembra 2011 Európska komisia schválila Výročnú Správu o vykonávaní Operačného programu Informatizácia spoločnosti za rok 2010. Rozhodnutie Európskej komisie má pre ďalšie napredovanie a smerovanie pre operačný program veľký význam a dáva deliacu líniu, ktorá formálne schvaľuje doterajší pokrok v implementácii realizovaných projektov OPIS a dáva priestor pre ďalšie napredovanie operačného programu v súlade s jeho základnými cieľmi.