Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 12.09.2012

Európska komisia schválila revíziu Operačného programu Informatizácia spoločnosti (verzia 4.0)


Rozhodnutím Európskej komisie CCI 2007SK161PO001 zo dňa 12. 9. 2012 bola schválená revízia Operačného programu Informatizácia spoločnosti, verzia 4.0. Zmeny sa týkajú najmä realokácie finančných prostriedkov do OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.