Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 09.10.2013

Doklady na vozidlá si vybavíte z obývačky


Cieľom projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ realizovaného z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/  buduje ministerstvo vnútra, sú predovšetkým  úspory času a nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb a zefektívnenie  procesov evidenčných úkonov.
 Zásadnou časťou projektu je vybudovanie  jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých vozidiel v SR – Národnej evidencie vozidiel. Tento centrálny register bude obsahovať konsolidované údaje o všetkých dopravných prostriedkoch.

Zefektívnenie procesov evidenčných úkonov

Podstatou  návrhu novely zákona o cestnej premávke, väčšina ustanovení ktorého by mala byť účinná od januára 2014, je elektronizácia evidenčných služieb, ktoré sa týkajú motorových vozidiel a  uľahčenie administratívy tak pre štátne orgány, ako aj pre občanov. Ide o rýchlejšie, efektívnejšie a jednoduchšie vykonávanie zmien v evidencii vozidiel ako je napr. kúpa/predaj vozidla, zmena farby vozidla, zmena bydliska, atď.
Všetky tieto úkony musia dnes  občania osobne nahlasovať na dopravných inšpektorátoch. V budúcnosti sa budú  vykonávať aj elektronicky prostredníctvom nového občianskeho preukazu s čipom a osvedčenia o evidencii  v podobe plastovej kartičky. Pomocou týchto dokladov sa bude môcť občan prihlásiť cez internet do systému a podať žiadosť o akýkoľvek evidenčný úkon.  Pokiaľ pôjde o evidenčný úkon, ktorý bude znamenať zmenu vo vlastníckych právach k vozidlu,  bude sa vyžadovať aj zaručený elektronický podpis.

Žiadateľ cez platobný portál uhradí príslušný správny poplatok a následne mu príde elektronicky informácia o vykonanej zmene v systéme. Na dopravný inšpektorát príde už iba v konkrétnom čase odovzdať staré tabuľky s dokladmi a prevezme si nové tabuľky s dokladmi.  Predpokladá sa aj objednávanie na konkrétny čas prostredníctvom internetu.

Prepojením viacerých informačných systémov sa dosiahne aj odbúranie papierovania, napr. podnikateľ nebude musieť so sebou priniesť aktuálny výpis z obchodného registra, pretože evidencia vozidiel bude prepojená s obchodným a živnostenským registrom.
 
Taktiež po zošrotovaní vozidla nebude musieť občan dodatočne prísť na políciu vyradiť zošrotované vozidlo z evidencie, tento úkon za neho vykoná samotné šrotovisko.
Občania budú odbremenení od vybavovania jednej záležitostí na dvoch rôznych úradoch - napríklad dnes pri namontovaní ťažného zariadenia alebo pri zapísaní alternatívnych rozmerov pneumatík treba ísť najprv na obvodný úrad dopravy a potom na dopravný inšpektorát. Po novom sa budú dať tieto veci vybaviť už len na dopravnom inšpektoráte.

V súčasnosti ak  vlastník chce dočasne vyradiť vozidlo z evidencie, pretože ho nebude dlhší čas používať,  musí tak urobiť na obvodnom úrade dopravy a následne odovzdať  tabuľky s evidenčným číslom a dokladmi  na polícii. Od budúceho roku by sa tento úkon mohol vybaviť  už iba na polícii. Naopak, pri prestavbe vozidla sa všetko vrátane dokladov vybaví priamo na obvodnom úrade dopravy, nebude potrebné ísť aj na políciu, ako je tomu v súčasnosti.
 
-krátené-
zdroj: TS MV SR