Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 30.06.2014

Digitalizácie sa dočká Jánošík, Pacho, hybský zbojník aj Fontána pre ZuzanuJánošík režiséra Paľa Bielika, Medená veža a Orlie pierko Martina Hollého či Pacho, hybský zbojník Martina Ťapáka – to sú len niektoré zo slovenských filmov, ktoré patria do zlatej pokladnice našej filmografie. Práve tie budú patriť medzi prvé, ktoré v najbližšom čase zdigitalizuje Slovenský filmový ústav. V Kine Lumière v Bratislave totiž nedávno spustili do ostrej prevádzky pracovisko na digitalizáciu a digitálne reštaurovanie filmov. Jeho vybudovaním sa Slovenský filmový ústav zaradil medzi moderné európske filmové archívy, ako sú napríklad British Film Institute, Deutsches Filminstitut alebo filmový archív v Bologni či v Paríži, ktoré sú schopné filmové dedičstvo prostredníctvom digitalizácie priniesť do digitálneho kina.
 
Pracovisko je vybavené najmodernejšími technológiami, ktoré otvárajú novú éru v slovenskej kinematografii. Slovenský filmový ústav takto  získal technické a technologické zázemie pre konverziu filmových titulov do digitálnych formátov a súčasne ide o  nové spôsoby sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva SR, adekvátne  súčasným moderným technológiám. Technologické vybavenie digitalizačného pracoviska rešpektuje súčasné požiadavky moderných filmových archívov a distribučných kanálov pre audiovizuálne diela. Kompletný reťazec spracovania je navrhnutý na rozlíšenie 4K/2K. Pozostáva z výkonného archívneho obrazového filmového skenera, archívneho prepisu zvuku, z pracovných staníc na digitálnu retuš obrazu a zvuku, z filmovej a digitálnej projekcie, z pracoviska farebných korekcií, z digitálnej knižnice a systému pre správu zdigitalizovaných objektov. Odborní pracovníci v digitalizačnom pracovisku dokážu spracovať akýkoľvek filmový materiál vo formáte 35 mm a 16 mm s príslušným optickým/magnetickým zvukovým záznamom. Pri reštaurovaní archívnych titulov sa v digitalizačnom pracovisku dbá predovšetkým na zachovanie zhody s originálnym filmom. V celom procese sa používajú najmodernejšie archívne a postprodukčné hardvérové a softvérové riešenia.
 
 
Vybudovanie špičkového digitalizačného pracoviska umožnil Operačný program Informatizácia spoločnosti, ktorého riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR.Národný projekt  Digitálna audiovízia je súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry rezortu kultúry a súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom programe Informatizácia spoločnosti – Prioritná os 2.Ten je zameraný na systematickú digitalizáciu a digitálne reštaurovanie audiovizuálnych diel, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov. Ide o najväčší digitalizačný projekt v oblasti audiovízie na Slovensku. Jeho výstavba sa realizovala v druhej polovici roka 2013, pilotná prevádzka sa spustila v prvom štvrťroku 2014.   Pracovisko do konca roku 2015 zdigitalizuje celkom 1 000 filmových objektov z našich národných archívov.
 
Viac informácii na: www.sfu.sk; http://www.opis.gov.sk/zdigitalizovane-objekty-z-opis/
 
Slovenský filmový ústav
Úrad vlády SR