Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 25.10.2013

Diela Štúra aj Bernoláka sú už na webe


Slovenská národná knižnica týždenne sprístupňuje na stránke www.dikda.eu diela, ktoré patria k nášmu kultúrnemu dedičstvu. Ide o projekt Digitálna knižnica a digitálny národný archív, financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, ktorého Riadiaci orgán sídli na Úrade vlády SR.

Medzi aktuálne uverejnené diela o ľudových tradíciách patria rozprávky Jozefa Ľudovíta Holubyho, zbierka publikácií o slovenských svadobných obradoch z 19. a 20. storočia a diela slovenského národopisca a zberateľa ľudových krojov, výšiviek a keramiky Pavla Socháňa. Známy slovenský botanik Jozef Ľudovít Holuby sa cez svoje milované rastliny a ich mapovanie v prírode paradoxne dostal k ľudovej slovesnosti. Povery, ktoré sa spájali s využitím rozličných bylín v ľudovom liečiteľstve a príbehy spojené nielen s nimi zaznamenával a vydal dve publikácie, a to „Povesti a rozprávočky z Bošáckej doliny“ a „Čo fígeľ, to groš a iné rozprávky.“ Pavol Socháň sa  počas svojho života zameriaval na zbieranie krojov, výšiviek a so svojimi zbierkami putoval a ukazoval ich po metropolách strednej Európy na prelome 19. a 20. storočia. Vlastné poznatky z národopisu spísal v dielach ako „Slovenská majolika“ či „Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci“, ktoré je možné si pozrieť na uvedenej web stránke. Ako hovorí riaditeľka SNK Katarína Krištofová, v depozitoch knižnice sa nachádza množstvo publikácií, ktoré mapujú obyčaje a obrady nášho ľudu. Ľudová kultúra, zvyky, kroje, piesne sú znakom charakterizujúcim každý národ a každý člen národa by ich mal poznať.

Okrem ľudovej kultúry nájdu návštevníci webu zdigitalizované diela slovenských národných dejateľov, ktorými nepochybne boli aj Ľudovít Štúr či Anton Bernolák. Obaja významní muži položili základy nášho dnešného spisovného jazyka a zasadili sa aj o svojbytnosť slovenského národa. Prelistovať a preštudovať si tak v pohodlí domova môžete Štúrovu „Nauku Reči Slovenskej“ alebo Bernolákovo dielo  „Grammatica Slavica“. Knižnica na svojej internetovej stránke sprístupňuje aj diela, ktoré sú voľné z pohľadu autorských práv, t.j. 70 rokov po smrti autora.

V rámci tohto projektu je v pláne zdigitalizovať 2,5 milióna rozličných knižných, ale aj novinových či časopisových  titulov, a ďalších takmer 1,3 milióna dokumentov nachádzajúcich sa v útrobách Slovenského národného archívu.
 
Zdroj: dikda.eu;snk.sk