Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Contact


Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Tel. + 421 (2) 572 95 111
Fax + 421 (2) 524 97 595