Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 16.05.2016

B .ŠTIAVNICA: Štyri najvýznamnejšie objekty múzea boli zdigitalizované


stolna 
Slovenské banské múzeum ukončilo v minulom roku digitalizáciu svojich múzejných zbierok. V rámci projektu, ktorý bol hradený z eurofondov, boli zdigitalizované tisícky exponátov. Okrem toho múzeum stihlo v roku 2015 aj digitalizáciu svojich najvýznamnejších objektov.
      Ako priblížil riaditeľ múzea Jozef Labuda, digitalizácia sa týkala štyroch objektov - Starého zámku, Nového zámku, Kammerhofu a štôlne Glanzenberg. "V týchto našich najvýznamnejších objektov sa naskenovali interiéry a exteriéry," priblížil Labuda. Digitalizované neboli priestory depozitárov.
      Okrem toho však v múzeu ukončili aj digitalizáciu samotných exponátov. Projekt Digitálne múzeum sa realizoval v rámci Operačného programu informatizácie spoločnosti, prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.
      V Slovenskom banskom múzeu bolo spolu zdigitalizovaných 7440 predmetov. Labuda považuje projekt za veľký prínos. Význam má nielen pre múzejníkov a ich činnosť, ale aj pre samotných návštevníkov. Digitálne obrazy totiž môže múzeum využiť pri svojej prezentácii, na rôznych tlačovinách, ale aj v samotných expozíciách.

(TASR)