Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Ad hoc Hodnotenie modelu finančnej a ekonomickej efektívnosti veľkého projektu prioritnej osi 3


12233