Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Ad hoc Analýza a hodnotenie prioritných životných situácií pre projekty prioritnej osi 1


12232