Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu
Publikované 09.06.2015

8.ročník konferencie iDEME OPIS 2015ideme2015

8.ročník konferencie iDEME OPIS 2015

Posledný júnový štvrtok sa v Bratislave uskutoční už ôsmy ročník odbornej konferencie iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá), ktorá je venovaná informatizácii verejnej správy. Hlavnou témou bude prezentácia nových elektronických služieb verejnej správy, ktoré vznikli s podporou Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS). Názov konferencie je preto modifikovaný ako iDEME OPIS 2015. Podujatie 25.júna 2015 organizujú občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) a Riadiaci orgán OPIS. Spoluorganizátorom je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), realizátor národného projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM). Záštitu nad konferenciou prevzal Úrad vlády SR.


Ako informoval prezident PPP Milan Ištván, 8.ročník konferencie chce prispieť k popularizácii eGovernmentu na Slovensku, preto organizátori vytvorili vybraným poskytovateľom elektronických služieb priestor na ich odprezentovanie pred odbornou verejnosťou a médiami. Špeciálnu pozornosť chcú venovať národnému projektu DCOM a elektronizácii služieb mesta Žilina. Na úrovni štátnej správy vybrali Ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk, Register adries, Národnú evidenciu vozidiel, elektronické služby rezortov práce a školstva. V samostatnom bloku prednášok bude predstavený manažment EŠIF – Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Striebornými partnermi konferencie sú spoločnosti ALITER Technologies, AXASOFT a SAS Slovakia. Partnermi sú BiZZdesign, SEVITECH a CORAgeo. Mediálnymi a obsahovými partnermi sú Fórum pre komunikačné technológie, SITA, ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA a Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica.

Program konferencie a link na registráciu nájdete na stránke www.ideme.net.