Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

7. Zasadnutie Monitorovacieho výboru MV VE


Zápisnica

Materiály

9430