Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Sekcia operačných programov - Riadiaci orgán OPIS

Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
Sídlo: Radlinského 13, 81107 Bratislava

Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti
Sekcia operačných programov

 

Ing. Peter Kostolný – generálny riaditeľ sekcie
Tel. + 421 (2) 20925 946
peter.kostolny@vlada.gov.sk


Sekretariát


Mgr. Andrea Pecová
asistentka generálneho riaditeľa
Tel. + 421 (2) 20925 946
andrea.pecova@vlada.gov.sk

Anna Kováčová
asistentka sekcie
Tel. + 421 (2) 20925 982
anna.kovacova@vlada.gov.sk

Mgr. Katarína Petrušová
asistentka sekcie
Tel. + 421 (2) 20925 799
katarina.petrusova@vlada.gov.sk


Odbor riadenia OPIS
 

Ing. Kornélia Čajková – riaditeľka odboru
Tel. + 421 (2) 20925 919
kornelia.cajkova@vlada.gov.sk
 
Ing. Lucia Lacková
programový manažér
Tel. + 421 (2) 20925 926
lucia.lackova@vlada.gov.sk
 
Ing. Mária Krútelová
programový manažér
Tel. + 421 (2) 20925 719
maria.krutelova@vlada.gov.sk
 
Mgr. Tamara Cvetkovič
programový manažér
Tel. + 421 (2) 20925 959
tamara.cvetkovic@vlada.gov.sk
 
Ing. Peter Kečkéš
projektový manažér
Tel. +421 (2) 20925 992
peter.keckes@vlada.gov.sk
 
Mgr. Ján Pangrác
programový manažér
Tel. +421 (2) 20925 730
jan.pangrac@vlada.gov.sk
 

Mgr. Natália Opetová
programový manažér
Tel. + 421 (2) 20925 962
natalia.opetova@vlada.gov.sk


Michaela Šimuničová
programový manažér
Tel. + 421 (2) 20925752
michaela.simunicova@vlada.gov.sk

 

 
9295