Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Hodnotenie k revízii Operačného programu Informatizácia spoločnosti z 22.9.2015, podľa článku 33 a článku 48 (3) Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

19212