Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Ad hoc Hodnotenie prípravy budovania základnej širokopásmovej infraštruktúry z verejných zdrojov v bielych miestach Slovenska

12921