Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Ad hoc hodnotenie: Dopad revízií Operačného programu Informatizácia spoločnosti


12235